ABOUT ME

THẬT TUYỆT KHI BẠN CÓ THỂ LUÔN LUÔN CHỈN CHU VÀ SÀNH ĐIỆU NHƯNG SẼ CÒN TUYỆT HƠN NỮA KHI NGAY CẢ LÚC KHÔNG QUÁ CẦU KỲ, BẠN TRONG VẪN ĐẸP VÀ ĐẦY TỰ TIN. - Đặng Trầm -

Giới thiệu:

2021

Brand Manager tại STYLORY

2021

Brand Manager tại I love Cookbook

Tác giả

Có Phong Cách Riêng

Từng làm việc tại

VCcrop Admicro

Company

Slide Hello There

My Quote

THẬT TUYỆT KHI BẠN CÓ THỂ LUÔN LUÔN CHỈN CHU VÀ SÀNH ĐIỆU

NHƯNG SẼ CÒN TUYỆT HƠN NỮA KHI NGAY CẢ LÚC KHÔNG QUÁ CẦU KỲ,

BẠN TRONG VẪN ĐẸP VÀ ĐẦY TỰ TIN.

– Đặng Trầm  –